Ad hoc informavimas

Yra pilietiškų gyventojų, kurie mato kokios yra probleminės sritys, yra pakankamai motyvuoti ir patys norėtų tiesiogiai įsitraukti į viešojo valdymo procesus. Tačiau tam, kad jų teikiami skundai, pranešimai ar kreipimaisi būtų labiau argumentuoti, atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teisinę retoriką, reikalinga šiuos asmenis šviesti individualiai, konkrečios situacijos kontekste. Ad hoc pagrindu veikiantis informavimas užtikrintų, kad konkretūs skundai, pasiūlymai dėl teisės aktų pakeitimo bus sėkmingesni, jeigu sistemiškai derės su kitais teisės aktais, bus parengti kvalifikuotai. Dėl to bus organizuojamos nemokamos konsultacijos gyvai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, kuriuos vykdys VU TK veikiantys teisininkai. Tokiu būdų parengti pasiūlymai ir iniciatyvos bus paruoštos kokybiškai.