Paskaitų ciklas

Paskaitų ciklas - "Jaunimo įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas"

Tikslinei auditorijai infomuoti apie viešojo valdymo procesus bei galimą visuomenės įsitraukimą į juos buvo vedamos interaktyvios paskaitos (16 paskaitų tiksliniuose regionuose). Medžiaga buvo orientuota į jaunimo rolę politikoje, kylančias problemas ir iššūkius, kaip aktyvinti jaunimo įsitraukimą į politinius procesus bei kaip stiprinti pilietiškai aktyvaus jaunimo įvaizdį. Kiekvienos paskaitos metu taip pat buvo generuojamos idėjos, kaip jaunimas galėtų labiau įsitraukti į politinius procesus, kurios bus pristatytos vietos bendruomenėms, NVO ir politikams.

Paskaitų vietos

Paskaitų archyvas