Pranešk

Čia Jūs galite palikti savo pastabas bei pasiūlymus dėl valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų parengtų teisės aktų ar teikiamų teisės aktų ar teikiamų paslaugų gerinimo atitinkamiems sprendimų priėmėjams.

Taip pat galite anonimiškai teikti pranešimus, skundus dėl paaiškėjusių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų darbuotojų piknaudžiavimo, biurokratizmo ar kitų darbo trūkumų atvejų kompetetingoms institucijoms.