Grupinių diskusijų tyrimai

Siekiant identifikuoti konkrečius projekto tikslinės grupės informacijos poreikius ir žinių apie viešojo valdymo procesus spragas, pačioje projekto pradžioje bus atliekamos apklausos trijuose skirtingose savivaldybėse. Tikslinės grupės poreikių išsiaiškinimas reikalingas tam, kad būtų galima koncentruotis į informavimą apie labiausiai aktualius viešojo valdymo procesus, suteikti tikslinių ir reikalingų žinių, kurios vėliau galėtų būti sėkmingai pritaikomos praktikoje. Į tyrimo rezultatus bus atsižvelgta rengiant vėlesnių veiklų turinį. Tokiu būdu visos projekto veiklos bus aktualios rinkos paklausai. Tyrimo metu bus užduodami klausimai susiję su turimomis žiniomis apie viešojo valdymo procesus, papildomų žinių poreikį, ko trūksta, kad gyventojai patys dalyvautų viešojo valdymo procesuose, ir pan. Tyrimo rezultatai bus dokumentuojami elektroniniu būdu, pagal kuriuos bus sudaromos bendrosios gairės organizacijoms, norinčioms prisidėti prie partnerystės tarp viešojo valdymo institucijų ir vietos bendruomenės gyventojų skatinimo. Bendras sukurtas e-leidinys bus pasidalintas tiek su kitomis NVO Lietuvoje, vietos politikais, jaunimo atstovais.